DISCLAIMER

 • 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • - de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • - de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 • 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Nadere informatie

 

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

 

Wij behouden ons alle rechten voor